فروردين 13, 1400

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت ایران

https://vimeo.com/532005225
🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
ارديبهشت 20, 1399

تبیین جهان- شماره ۲۰

in تبیین جهان

by Super User

شهریور 26, 1401

به یاد نصرالله زرین پنجه، یکی از مشاهیر موسیقی اصیل ایران

in ماندگاران

by Super User

به یاد نصرالله زرین پنجه، یکی دیگر از مشاهیر موسیقی اصیل ایران.باحاکمیت استبداد دینی در…
شهریور 21, 1401

نگاهی گذرا بر اشعار طلایه دار شعر و ادب ایرانی- پروین اعتصامی

in گزیده ها

by Super User

https://vimeo.com/403427673پروین اعتصامی - نگاهی گذرا بر اشعار طلایه دار شعر و ادب ایرانی پروین اعتصامی…