شهریور 23, 1401

بیان حقیقت برای مردم ایران و ثبت در تاریخ- نصرالله اسماعیل زاده

چگونگی دستگیری بنیانگذار مجاهدین و دروغهای مسخره ساواک و وزارت اطلاعات چندی پیش آشنایی از…
🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
شهریور 13, 1400

گزارش ادامهٔ محاکمهٔ حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷در سوئد در روز…

in دادگاه سوئد

by Super User

جلسه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در روز پنجشنبه ۱۱شهریور، به استماع نصرالله…
فروردين 12, 1401

سالگرد ترور جنایتکارانه شهید بزرگ دفاع از حقوق پناهندگان

روز اول اسفند 1374 مقارن با عید سعید فطر، دیپلومات-تروریستها و آدمکشان وزارت اطلاعات آخوندی،…
خرداد 26, 1399

به مناسبت جاودانگی مرجان

in یاد یاران خاموش

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=X3qZwGrl4fU
شهریور 18, 1399

آتش قیام در زیر خاکسترهای نظام - ارتـش آزادیبخـش مـلی ایــران شماره…

آتش قیام در زیر خاکسترهای نظام آمار سرسام‌آور جان‌باختگان کرونای ولایت از ۱۰۰هزار گذشت ارتش…
خرداد 17, 1399

گفتگو با آقای محمد شمس - مرجان فریاد رسای مردم ایران

in یاد یاران خاموش

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=T8jYtQG6OJ8