فراخوان به دولت انگلستان برای لیست گذاری سپاه پاسداران
و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای آزادی
پیام خانم مریم رجوی
قاطعیت در مقابل این رژیم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است
در آستانه نوروز و سال نو ایرانی نمایندگان پارلمان انگلستان به همراه جامعه ایرانیان مقیم انگلستان یک گردهمایی به مناسبت فرارسیدن سال جدید برگزار کردند.
در این گرهمایی که در ساختمان مجلس عوام انگلستان برگزار شد، شماری از نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان از همه احزاب این کشور حضور داشتند و طی سخنانی سال نو را به مردم و مقاومت ایران تبریک گفتند و ضمن محکوم کردن نقض فزاینده حقوق بشر در ایران خواستار محاکمه ناقضان حقوق بشر از جمله آخوند رئیسی جلاد بعنوان یکی از اعضای کمیته مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ شدند و به دولت این کشور فراخوان دادند تا مقاومت سازمانیافته مردم ایران را برسمیت بشناسد.
سخنرانان به نقش محوری سپاه پاسداران در صدور تروریسم و ​​سرکوب مردم ایران اشاره و تاکید کردند که رفتار سپاه پاسداران با معیارهای یک سازمان تروریستی مطابق قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ مطابقت دارد. و خواستار لیست گزاری و تحریم کامل سپاه پاسداران رژیم آخوندها شدند.
آنها از وزیر امور خارجه انگلستان، لیز تراس، خواستند تا با وزیر کشور، برای لیست‌گذاری و تحریم کامل سپاه همکاری کند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی پیامی به گردهمایی در پارلمان انگلستان به‌مناسبت فرا رسیدن سال جدید فرستاد
 
 
سخنرانان اجلاس در پارلمان انگلستان در آستانه سال ۱۴۰۱ عبارت بودند از:
-دیوید جونز نماینده پارلمان و وزیر پیشین برگزیت انگلستان
-دکتر متیو آفورد، نماینده پارلمان انگلستان
-استیو مک‌کیب نمایندة پارلمان انگلستان، وزیر سایه آموزش (۲۰۱۵)
-باب بلکمن – نمایندة پارلمان انگلستان
-سر راجر گیل نماینده ارشد مجلس عوام و معاون پیشین حزب محافظه‌کار
-جان اسپلار – نماینده پارلمان و وزیر نیروهای مسلح (۲۰۰۱)
-آنا فیرث، نماینده پارلمان انگلستان
-لرد سینگ عضو کمیتة مشترک حقوق‌بشر مجلس اعیان
و مارگارت اوئن - وکیل و فعال حقوق زنان
 
دیوید جونز- نماینده پارلمان و وزیر پیشین برگزیت انگلستان
دیوید جونز نماینده پارلمان و وزیر پیشین برگزیت انگلستان در سخنان خود خاطره دیوید ایمس دوست بزرگ مقاومت ایران و نماینده پارلمان انگلستان را گرامی داشت و سپس در سخنان خود گفت: ”رژیم افزایش اعتراضات و مخالفت مردم و بلندتر شدن صدای فراخوانهای جهانی برای حسابرسی را حس می‌کند، چنان‌چه ما در آخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران دیدیم که یک تحقیقات بین‌المللی درباره قتل‌عام ۱۹۸۸ و نقض‌های دیگر حقوق‌بشر در ایران را فرامی خواند“ .
”این رژیم اکنون ضعیف‌تر و درمانده‌تر از هر زمان دیگری در طول حیاتش است. آنها طرح ۱۰ ماده‌ای دمکراتیک خانم رجوی را افزایش حمایت و به‌رسمیت شناسی بین‌المللی به‌عنوان آلترناتیو دمکراتیک عملی علیه حکومت دیکتاتوری مذهبی‌اش می‌دانند.
دولت انگلستان می‌بایست شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی و تلاش مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را به‌رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند.
 
دکتر متیو آفورد نماینده پارلمان انگلستان
دکتر ماتیو آفورد نماینده پارلمان انگلستان حمایت تمام حزبی از فراخوان شورای ملی مقاومت ایران برای یک سیاست قاطع را تأیید کرد و گفت: ”ما از دولت می‌خواهیم یک سیاست قاطع در مورد ایران اتخاذ کند که ممنوعیت سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و تحریمات حقوق‌بشری علیه رئیسی را شامل شود“ .
ماتیو آفورد افزود: ”ما از دولت انگلستان مصرانه می‌خواهیم در کنار مردم ایران و جنبش مقاومت آنها برهبری خانم رجوی بایستد. ما از وزرا و دولت‌مان می‌خواهیم برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران را که خواسته‌ها و آرزوهای دمکراتیک مردم ایران را دربر می‌گیرد به‌عنوان یک آلترناتیو عملی علیه حکومت بیرحم ملاها به‌رسمیت شناسند“ . وی با اشاره به افزایش اعدامها از زمان ریاست‌جمهوری رئیسی اهمیت یک روند حسابرسی بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت در ایران و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران را خواستار شد.
 
آنا فرث نماینده پارلمان انگلستان
خانم آنا فرث وی طی سخنانی گفت: من نماینده جدید محافظه‌کار جنوب و غرب همان حوزه‌ای هستم که سابقا دیوید ایمس نماینده آن در پارلمان بود.
دیوید بیش از سه دهه در مجلس حضور داشت ریاست کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران را برعهده داشت و برای اتخاذ یک سیاست قاطعانه علیه رژیم و حمایت از مردم ایران مبارزه کرد. او به‌ویژه از حامیان بزرگ خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت و برنامه ۱۰ ماده‌ای او برای آینده ایران بود.
من هم تمام تلاش خودم را برای ادامه میراث دیوید ایمس و همکاری با دیگر نمایندگان پارلمان برای حمایت از شورای ملی مقاومت و پاسخگو کردن رژیم به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه و حمایتش از تروریسم را انجام خواهم داد.
 
باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان
باب بلکمن نماینده پارلمان سخنران دیگر گردهمایی در پارلمان انگلستان به‌مناسبت فرا رسیدن نوروز بود. وی ابتدا فرا رسیدن نوروز را به مردم ایران، مجاهدان مستقر در اشرف۳ تبریک گفت و سپس با یادآوری توطئه تروریستی رژیم در ویلپنت پاریس در سال۹۷ و محکوم شدن دیپلمات تروریست رژیم و سه مزدور همراهش به زندانهای طویل‌المدت در دادگاههای بلژیک افزود:
ما از توطئه افشا شده در پاریس دریافتیم که رژیم به‌طور معمول از سفارت‌خانه‌ها و مراکز فرهنگی و دیپلمات‌های خود در اروپا برای گسترش تروریسم و ​​انجام عملیات‌های تروریستی استفاده می‌کند، به‌ویژه از طریق جذب مأموران با پرداخت دهها هزار یورو به آنها در چندین سال. بنابراین، این کاملاً حیاتی است که ما سفارت‌خانه‌ها و مراکز فرهنگی رژیم را ببندیم و سفیران، دیپلماتها و کارگزاران آنها را از خاک اروپا و بریتانیا اخراج کنیم، زیرا آنها نمایندگی‌های دیپلماتیک نیستند، بلکه مراکزی برای گسترش تروریسم هستند. وزارت کشور و وزیر کشور نیز باید فوراً اقدام کنند تا به‌عنوان اولین قدم، تمامیت سپاه پاسداران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی نام‌گذاری کنند.
وی با اشاره به نقش سران رژیم در قتل‌عام ۶۷ افزود: ”برای پایان دادن به مصونیت سران رژیم، ما باید آنها را دست داشتن در جنایت مورد حسابرسی قرار دهیم و آنها را به پاسخگویی به جنایات‌شان علیه بشریت فراخوانیم. و در این رابطه، من و همکارانم قطعنامه‌ای دی‌ام ۶۱۵ را طرح کرده‌ایم، که تاکنون ۴۰ نماینده از تمام احزاب آنرا امضا کرده‌اند، که دولت را فرامی خواند یک کمیسیون تحقیقات سازمان ملل درباره قتل‌عام ۱۹۸۸ را پیگیری کند.
 
استیو مک کیب نماینده پارلمان انگلستان وزیر سایه آموزش (۲۰۱۵)
استیو مک کیب نماینده پارلمان انگلستان در سخنان خود ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید از شجاعتهای زنان رزمنده ایرانی که رهبری اعتراضات در ایران علیه رژیم آخوندی را برعهده داشته و ستونهای مقاومت علیه رژیم را تشکیل داده‌اند تقدیر کرد و گفت: ”اگر جامعه بین‌المللی از رژیم، ولی‌فقیه آن خامنه‌ای و رئیسی به‌خاطر قتل‌عام و اعدامهای فراقانونی ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ حسابرسی می‌کرد، آنها اکنون نبودند، و رژیم و مقامات ارشدش قبل از آتش گشودن بروی تظاهرات و کشتن ۱۵۰۰ معترض در آبان ۱۳۹۸ خودداری می‌کردند.
جامعه جهانی باید سال‌ها پیش در مقابل خامنه‌ای و رئیسی می‌ایستاد و هم‌چنان باید آنها را به‌خاطر نقششان در قتل‌عام ۶۷ بازخواست کنیم. ما می‌دانیم که روز حسابرسی فرا خواهد رسید به همین دلیل قطعنامه‌ای دی‌ام ۶۱۵ را امضا کرده‌ام، زیرا دولت انگلستان باید برای حسابرسی از رژیم دست به‌عمل بزند.
استیو مک کیب با اشاره به ضعف و از هم گسستگی رژیم آخوندی گفت: ”ملاها نمی‌توانند حمایت فزاینده از اپوزیسیون حامی دمکراسی شورای ملی مقاومت ایران و مخالفت عمومی را تحمل کنند. به همین خاطر دست به اقدامات جنون آمیزی می‌زنند.
 
سر راجر گیل نماینده ارشد مجلس عوام و معاون پیشین حزب محافظه کار
سر راجر گیل نماینده پارلمان تأیید کرد و گفت: من از دیرباز مدافع سیاست قاطعانه علیه رژیم جنایتکار در ایران بوده‌ام، زیرا این یک تهدید برای جهان و مردم ایران است.
اقدامات سپاه پاسداران با معیارهای مندرج در قانون تروریسم ۲۰۰۰مطابقت دارد. فلسفه و اقدامات بدخواهانه سپاه پاسداران در داخل ایران و در سراسر منطقه مغایر با منافع مردم ایران است بنابراین وزیر امور خارجه و وزیر کشور لازم است، برای لیست‌گذاری تمامیت سپاه اقدام کنند ”جامعه بین‌المللی باید دیکتاتوری مذهبی در ایران را رد کند و در کنار مردم ایران و شورای ملی مقاومت ایران بایستد. جنبشی که برای پیشبرد آرمان آزادی، حقوق‌بشر و دمکراسی، فداکاریهای بزرگی می‌کنند.
 
جان اسپلار نماینده پارلمان و وزیر نیروهای مسلح (۲۰۰۱)
جان اسپلار نماینده پارلمان انگلستان ضمن اشاره به نمونه‌های سرکوب اقشار مختلف مردم ایران توسط حکومت آخوندی گفت: ”ما باید همچین بیاد آوریم که رژیم در ایران سرکوب درونی را با گسترش تروریزم و بی‌ثباتی در منطقه تکمیل می‌کند. این یک عملکرد دو شاخه‌ای (دو محوری) رژیم است، زیرا این رژیم تنها با آشوبگری و قتل و کشتار می‌تواند به عمرش ادامه دهد“ .
جان اسپلار افزود: رژیم ایران در حال صدور عملیات تروریستی خود علیه مخالفان در اروپا است، حتی سعی کرد تجمع مخالفان در پاریس را منفجر کند، اما این نیز نشان می‌دهد که آنها از جنبش مقاومت سازمان‌یافته و هم‌چنین برنامه ۱۰ ماده‌ای دمکراتیکی که خانم مریم رجوی برای آینده ایران مطرح کرده است می‌ترسند.
آن برنامه یک طرح مترقی و نوین است که منعکس‌کننده آرمانهای دمکراتیک مردم ایران است.
جامعه جهانی و انگلستان باید این آلترناتیو دمکراتیک را به‌رسمیت بشناسند و از راه‌حل مردمی ایران برای رژیم حمایت کنند.
 
لرد سینگ عضو کمیته مشترک حقوق‌بشر مجلس اعیان
لرد سینگ عضو مجلس اعیان انگلستان گفت: تداوم اعتراضات مردم در سراسر ایران و سرکوب‌های وحشیانه و دستگیریهای گسترده توسط رژیم به جهانیان نشان داده است که مردم ایران استبداد مذهبی را رد می‌کنند و خواهان ایرانی آزاد و دمکراتیک هستید.
این مبارزه برای آزادی را خانم رجوی با طرح ۱۰ ماده‌ای خود رهبری می‌کند که تضمین کننده انتخابات دمکراتیک، آزادی عقیده و حقوق برابر زنان است.
لرد سینگ افزود: ”من بر این باورم که ما در غرب و جامعه بین‌المللی باید جنبش مقاومت ایران به رهبری یک زن، یک آلترناتیو دمکراتیک مردمی بر خواسته از جامعه ایران، را به‌رسمیت شناخته و از آن حمایت کنیم و از بریتانیا بخواهیم در کنار مریم رجوی، جنبش مقاومتش و مردم ایران، قرار گیرد“ .
 
مارگارت اوئن –وکیل و فعال حقوق زنان
مارگارت اوئن وکیل و فعال حقوق زنان با حمایت از طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی، به شجاعت زنان ایران و اعتراضات آنها علیه رژیم آخوندی و سرکوب وحشتناک زنان توسط رژیم آخوندی اشاره کرد و گفت:
جامعه جهانی در مورد رژیم جنایتکار آخوندها و کسانی که مسئول قتل‌عام وحشتناک ۳۰۰۰۰نفر در سال۶۷ بودند، بسیار سکوت کرده‌ایم. مسئولان این قتل‌عام باید به‌خاطر جنایات خود علیه بشریت و جنایات جنگی در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شوند.
در گردهمایی نوروزی در مجلس عوام انگلستان جمعی از نمایندگان جوامع ایرانی از حضور نمایندگان مردم انگلستان در کنار مردم و مقاومت ایران قدردانی کرده و خواستار اعمال یک سیاست قاطع توسط دولت انگلستان در قبال رژیم آخوندی از جمله به‌رسمیت شناختن قتل‌عام ۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی و حسابرسی از عاملان این جنایت شدند.
در این برنامه هنرمندان دکتر حمیدرضا طاهرزاده و آقای ترشیزی به هنرنمایی پرداختند.
 

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی با…

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی با قیام و ارتش آزادی-…

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تا ژانویه ۲۰۲۱ در گردهمایی مجاهدین در…

درود بر شما که این مبارزه را ادامه داده‌اید. این یک فرصت نادر است که می‌توانم…

پاریس - کنفرانس مطبوعاتی؛ کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان (قسمت دوم)

پاریس کنفرانس مطبوعاتی کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ افشای اطلاعات درباره سازمان…

پاریس - کنفرانس مطبوعاتی کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان

کنفرانس مطبوعاتی کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ افشای اطلاعات درباره سازمان زندانهای…

کنفرانس بین‌المللی - پیروزی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه آنتورپ

در پی پیروزی بزرگ مقاومت ایران و اعلام حکم دادگاه استیناف آنتورپ، امروز کنفرانس بین‌المللی بزرگی…

«نه به جنگ‌طلبی و بنیادگرایی» کنفرانس آنلاین افطار همبستگی در انگلستان –…

https://vimeo.com/704798730سخنرانیهای حاتم السر علی وزیر پیشین بازرگانی و ترابری سودان، ریاض یاسین سفیر یمن در فرانسه،…

نه به جنگ‌طلبی و بنیادگرایی، کنفرانس آنلاین افطار همبستگی در انگلستان -…

https://vimeo.com/704912772سخنرانیهای دولت نوروزی، سرلشگر اشرف ریفی، اسقف اعظم بری مورگان، سرلشگر ستاد طارق مهدی عبدالتواب و…

«نه به جنگ‌طلبی نه به بنیادگرایی» - کنفرانس آنلاین افطار همبستگی در…

کنفرانس آنلاین افطار همبستگی؛ «نه به جنگ‌طلبی نه به بنیادگرایی» از لحظاتی پیش کنفرانس آنلاین افطار…

کنفرانس آنلاین مقاومت ایران - افطار همبستگی در لندن - پنجشنبه ۸…

 کنفرانس آنلاین - افطار همبستگی در لندن - پخش زنده روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ کنفرانس…

گرامی‌داشت خاطره دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق‌بشر در مقابل مقر اروپایی…

https://vimeo.com/703381377گرامی‌داشت خاطره دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق بشر در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در…

کنفرانس در شهر کوله نیو در استان پیومونته ایتالیا در حمایت از…

کنفرانس در شهر کوله نیو در استان پیومونته ایتالیا در حمایت از مقاومت ایران و یک…

کنفرانس بین‌المللی به‌مناسبت ماه مبارک رمضان - قسمت دوم

https://vimeo.com/696653826کنفرانس بین‌المللی به‌مناسبت ماه مبارک رمضان «متحد علیه بنیادگرایی و جنگ‌افروزی، برای صلح و برادری» با…

کنفرانس بین‌المللی به‌مناسبت ماه مبارک رمضان - قسمت اول

https://vimeo.com/696213124کنفرانس بین‌المللی به‌مناسبت ماه مبارک رمضان «متحد علیه بنیادگرایی و جنگ‌افروزی، برای صلح و برادری» با…

مشاور رئیس‌جمهور اوکراین: علیه دیکتاتوری همه باید همراه هم بجنگیم

گزیده‌ای از سخنان آقای تیموفی میلووانف، مشاور رئیس‌جمهور این کشور در اجلاس بین‌المللی ماه رمضان: خانم…

سخنان تکان‌دهنده کی‌را رودیک نماینده پارلمان اوکراین درباره قتل‌عام در بوچا: من…

کی‌را رودیک نماینده پارلمان اوکراین و رهبر حزب هولوس طی سخنانی تکاندهنده در کنفرانس «متحد علیه…

کنفرانس بین‌المللی به‌مناسبت ماه مبارک رمضان «متحد علیه بنیادگرایی و جنگ‌افروزی، برای…

https://vimeo.com/695892333کنفرانس بین‌المللی به‌مناسبت ماه مبارک رمضان «متحد علیه بنیادگرایی و جنگ‌افروزی، برای صلح و برادری» با…

کنفرانس بین‌المللی «متحد علیه بنیادگرایی و جنگ‌افروزی، برای صلح و برادری»

کنفرانس «متحد علیه بنیادگرایی و جنگ‌افروزی، برای صلح و برادری» روز دوشنبه ۱۵فروردین ۱۴۰۱ به‌مناسبت ماه…

کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن – ضرورت ابقای سپاه پاسداران…

کنفرانس در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن با شرکت متخصصان امنیت ملی و مسایل…

گردهمایی در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان از هر دو مجلس از…

فراخوان به دولت انگلستان برای لیست گذاری سپاه پاسداران و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران…

کنفرانس با شرکت اعضای برجسته سنای آمریکا و شخصیتهای سیاسی از آمریکا…

https://vimeo.com/691091346 کنفرانس با شرکت اعضای برجسته سنای امریکا و شخصیتهای سیاسی از امریکا در آستانه سال…

دیدار مایک پنس با خانم مریم رجوی در اشرف۳ و زوزه‌های وحشت…

سایت مشرق رژیم سایت مشرق رژیم نیز با سوزش از دیدار آقای مایک پنس با خانم مریم رجوی در اشرف۳ نوشت: «مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا امروز پنجشنبه در آلبانی با اعضای…

انعکاس رسانه‌های بین‌المللی از سفر مایک پنس معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا به…

روزنامه عکاظ عربستان مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب مقاومت ایران، از مایک پنس معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا و همسرش در اشرف سوم آلبانی استقبال کرد. قرار است مایک پنس برای اطلاع از جنایتها و روشهای سرکوبگرانه…

تظاهرات ایرانیان آزاده در کپنهاگ، ونکوور و استرالیا تأکید بر مرزبندی نه…

تظاهرات یاران شورشگر تأکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم تظاهرات ایرانیان آزاده در کپنهاگ، ونکوور و استرالیا، فراخوان به…

تظاهرات ایرانیان آزاده، تأکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ ـ…

تظاهرات یاران شورشگر تأکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم تظاهرات ایرانیان آزاده در اتاوا ـ تورنتو ـ آرهوس ـ…

تظاهرات ایرانیان آزاده در ژنو در بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم…

تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از قیام مردم ایران، فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی در ژنو https://youtu.be/bRdWciSRxA0…

درگذشت قهرمان پاکباز مجاهد خلق عباس میرزایی در آلبانی

قهرمان پاكباز مجاهد خلق غلامعباس میرزایی جاودانه شد قهرمان پاکباز مجاهد خلق غلامعباس میرزایی با ۴۳سال سابقهٔ مبارزه حرفه‌یی سیاسی و نظامی در صفوف مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی در بیمارستان در آلبانی درگذشت و…

بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران و روز شهدا و زندانیان…

بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی در استکهلم سوئد - ۲۹خرداد۱۴۰۱ https://youtu.be/4fQeVlDVUHk https://youtu.be/UMBf8Zsz5gg https://youtu.be/NlQhftN1YC0 بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی در…

نعل وارونه و تشبثات مضحک جلاد ۶۷ برای تطهیر خودش با جنایت‌ها…

نعل وارونه و تشبثات مضحک جلاد ۶۷ برای تطهیر خودش با جنایت‌ها و خیانت‌های شاه و رضا شاه دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه! رئیسی ۲۷خرداد ۱۴۰۱: عزیزانمان نشان دادند جاهایی که توی صحنه حضور…

اعتصاب و تظاهرات کسبه و بازاریان در اراک، کازرون، شیراز، اصفهان، بروجرد،…

اعتصاب و تظاهرات کسبه و بازاریان در اراک، کازرون، شیراز، اصفهان، بروجرد، نجف آباد و میناب ادامه تجمعات و تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در اهواز، شوش، دورود، زنجان و کرمانشاه امروز سه‌شنبه ۲۴خرداد اعتصاب بازاریان اراک…

اعتصاب و تظاهرات بازاریان در تهران و کازرون و اراک و ادامه…

اعتصاب و تظاهرات بازاریان در تهران و کازرون و اراک و ادامه تظاهرات بازنشستگان امروز دوشنبه ۲۳خرداد کسبه و مغازه‌داران سه راه امین حضور تهران برای دومین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. نیروهای سرکوبگر…

تظاهرات ایرانیان آزاده، فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی…

اشرف نشانها، هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در لاهه، یوتوبوری، تورنتو، مونترال، اتاوا، لوکزامبورگ تظاهرات کردند و ضمن حمایت از قیامهای مردم ایران، دیکتاتوری آخوندی را به‌دلیل سرکوب و جنایت هایش علیه مردم ایران محکوم…

۸ اعدام جنایتکارانه در گرگان و کرمانشاه، ۳۸ اعدام در یک هفته…

۸ اعدام جنایتکارانه در گرگان و کرمانشاه، ۳۸ اعدام در یک هفته در شهرهای مختلف فراخوان به اقدام فوری برای نجات زندانیان زیر اعدام و ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت رژیم…