جلسهٔ پر تشنجی که دیروز در جلسهٔ علنی مجلس ارتجاع شاهدش بودیم، از جهات مختلف عجیب و غافلگیرکننده بود. چرا مجلسی که خامنه‌ای مهندسی کرده بود تا دیگر از جنگ و جدالهای سابق در آن خبری نباشد؛ این طور از آب درآمد؟ علت چیست؟ اساساً دعوا بر سر چه بود؟ با این وضعیت، چشم‌انداز این مجلس و کلاً چشم‌انداز رژیم از چه قرار خواهد بود؟ اینها موضوعاتی هستند که در این قسمت از برنامه به آن می‌پردازیم.
فکر می‌کنم کسی انتظار نداشت مجلسی که خامنه‌ای با آن همه فضاحت در انتخابات ۱۱ اسفند مهندسی کرد تا مجلس یکدست و بدون دست‌اندازی باشد، در همان اول کار، صحنهٔ چنین جنگ و دعوایی باشه. چرا این طور شد؟

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید