در شرایطی که عواقب کلان ضربه جبران‌ناپذیر هلاکت جلاد ۶۷
گریبان رژیم اعدام و قتل‌عام را گرفته و جنگ گرگ‌ها تشدید می‌شود
خامنه‌ای ضحاک لرزهٔ سرنگونی را در سراپای رژیم احساس می‌کند
×××××
در شرایطی که رژیم آخوندها
در گرداب پیامدها و بحرانهای زنجیره‌یی این ضربه استراتژیک فرو می‌رود 
×××××
اکنون که آرزوهای خامنه‌ای با رئیسی خاکستر شده و بر باد رفته
و در حاکمیت ولایت فقیه تعادل و فصل جدیدی آغاز شده است
×××××
اکنون که ثابت شده است
باید ”سر مار“ ولایت و فاشیسم دینی در تهران را هدف قرار داد
و انقلاب دموکراتیک و سرنگونی فاشیسم دینی در ایران
لازمهٔ صلح در این منطقه از جهان است
×××××
در حالی‌که مردم ایران بار دیگر 
نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری آخوندها را تحریم می‌کنند 
و با یک ”نه“ محکم به دهان خلیفهٔ ارتجاع و باند جنایتکارش می‌کوبند
×××××
در زمانی‌که قهرمانان کانون‌های‌شورشی 
با ۲۰هزار پراتیک انقلابی و عملیات ضداختناق 
آتش مقاومت را در سراسر میهن اشغال‌شده شعله‌ور می‌کنند
×××××
هنگامی که تلاش‌های ارتجاعی و استعماری 
برای مصادره قیام‌ها و سرقت انقلاب نوین مردم ایران 
و سرهم‌بندی آلترناتیوهای پوشالی شکست‌خورده است
×××××
گردهمایی جهانی ایران آزاد
با تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین
فریاد رسای ایران اسیر را در سراسر جهان طنین‌انداز می‌کند
×××××
پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک
دموکراسی در ایران، صلح در خاورمیانه 
حمایت از آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران
برلین- ۹تیر ۱۴۰۳
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید