روز ۲۷خرداد ۱۳۸۲ مصادف با ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳، مقاومت ایران در فرانسه با یک توطئه و زد و بند کثیف و ضدانسانی فیمابین فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و دولت فرانسه مواجه شد.
در جریان این توطئه، ۱۳۰۰کوماندو فرانسوی به شیوه‌یی وحشیانه به مقر شورای ملی مقاومت ایران در شهر اورسوراواز فرانسه و نیز خانه‌های اعضای مقاومت در اطراف پاریس یورش بردند و رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و صدها تن از کادرها، اعضا و مسئولان مقاومت ایران را بی‌شرمانه بازداشت کردند. در جریان این توطئه ننگین، مقر شورای ملی مقاومت ایران توسط پلیس فرانسه غارت شد و بسیاری از اماکن آن تخریب گردید.
این حملات که به‌درخواست رژیم آخوندی و مابه ازای بیش از ۸میلیارد دلار معامله سودآور در کادر سیاست مماشات توسط دولت فرانسه انجام گرفت، موجی از مخالفتها و اعتراضات را در داخل فرانسه و سراسر جهان برانگیخت.

کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت ـ قسمت سوم ـ مقاومت در برابر توطئه و تجارت ـ بخش دوم
 
کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت ـ قسمت سوم ـ مقاومت در برابر توطئه و تجارت ـ بخش سوم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید